•Centrála, Dátové a sieťové operačné centrum NOC

    (24/7/365)

•Široké dátové pokrytie na Slovensku s prepojením na infraštruktúru v zahraničí
•Rýchly rast, k dispozícii kompletné pokrytie Slovenska
•Rýchle služby a flexibilita
•Rýchle zavádzanie nových služieb