Účtovníctvo, dane, mzdy. Optimalizácia, plánovanie daní.
Ako súčasť eKancelárie, alebo samostatne ako služba.
• Jedinečná kombinácia IT technológií, vlastných telekomunikačných a ekonomických služieb a 15 rokov na trhu.
• ... účtovníčku máte stále so sebou vždy keď ju potrebujete. 24/7
• ... cez internet, na telefón, osobne, on-line.
• ... budete sa vedieť rozhodnúť, správne a včas.
 
eKancelária
Kancelária ako služba.
Cloud eKancelária, plne nahradí Váš počítač. Windows, Office, či Open Office, plus to čo používate bežne.
Reálne pracovné miesto a kancelárske služby nahradia vlastné kancelárske priestory.
Spracujeme Vám papiere, urobíme účtovníctvo a poskytneme konzultácie. Naplánujeme dane.

 

Real Life Learning
Ekonomické školenia v čistej praxi s reálnymi dokladmi.
Po úspešnom absolvovaní
sa budete vedieť správne rozhodovať o ekonomike firmy.
získate zručnosti a prax (CV).
budete vedieť spoľahlivo pracovať s dokladmi.
získate nadhľad. Zvládnete detaily.
 
Kobe.com
Nezávislá alternatívna dátová infraštruktúra. Internet. Cloud.
• Centrála, Dátové a sieťové operačné centrum NOC (24/7/365) priamo u majiteľa optiky
• Široké pokrytie na Slovensku s prepojením na infraštruktúru v zahraničí
• Rýchly rast, k dispozícii kompletné pokrytie Slovenska
• Rýchle služby a flexibilita
• Rýchle zavádzanie nových služieb