•Poskytovateľ školení v čistej praxi s reálnymi dokladmi, poskytovateľ ekonomických služieb a  dátových služieb
–Počítače nahradia jednoduchú inteligentnú prácu. Ešte dlho sa však nebudú vedieť rozhodovať. A to Vás nikde nenaučia. Teda okrem praxi a u nás.
•Spracovanie firemnej agendy
–Po našom kurze budete vedieť spracúvať firemnú ekonomickú dokumentáciu, sami.
•Samostatné rozhodovanie o ekonomike firmy
–Vo Vašom CV bude konkrétna odborná práca vo firme. Získaný nadhľad Vám umožní sa samostatne rozhodovať pri optimalizácii daní.
•Žiadna teória, len praktické zručnosti a poznatky
–Konkrétne know-how, konkrétne skúsenosti, to Vám dá hodnotu, ktorú by ste inak získali len ťažko.
•Organizácia kurzu
–Tri úrovne kurzu, na mieru podľa Vašich konkrétnych zručností.