Spracovanie firemnej agendy.

Chýbajú Vám praktické skúsenosti z ekonomiky firmy? Hľadáte miesto a pri pohovore požadujú skúsenosti s firemnými papiermi? Musíte si robiť väčšinu papierov, pretože chcete ušetriť? Nemáte praktické skúsenosti z podnikateľského prostredia a cítite sa neistý?

... budete vedieť spracúvať firemnú ekonomickú dokumentáciu, sami.

 

Samostatné rozhodovanie o ekonomike firmy

Vo Vašom CV bude konkrétna odborná práca vo firme. Získaný nadhľad Vám umožní sa samostatne rozhodovať pri optimalizácii daní. Naučíte sa vyhľadávať požadované informácie a narábať s nimi. Samostatne znamená samostatne, praktické domáce úlohy Vás naučia spoliehať sa sami na seba. Vaše sebavedomie a nadhľad z Vás budú robiť spoľahlivého špecialistu na účtovníctvo a súvisiacu ekonomiku firmy. Naučíme Vás profesionálne a odborne spoznať reálnu ekonomickú prácu so všetkými firemnými a zákonnými povinnosťami.

... budete sa vedieť správne rozhodnúť.

 

Žiadna teória, len praktické zručnosti a poznatky

Konkrétne know-how, konkrétne skúsenosti, to Vám dá hodnotu, ktorú by ste inak získali len ťažko. Je veľký rozdiel či niečo viete a či to aj viete využívať. To je dôvod, prečo majú učitelia nízke platy.

Pod dozorom sa budete podieľať na spracúvaní a účtovaní konkrétnych dokladov, kde učenie sa bude samovoľne prichádzať pri každom nasledujúcom doklade.

... jediná vec, ktorú vám nemôže nikto vziať, vaša hodnota, stúpne.

 

Organizácia kurzu

Tri úrovne kurzu, na mieru podľa Vašich konkrétnych zručností. Každý kurz končí/začína testovaním Vašich existujúcich zručností. Zvládnutím testu získavate certifikát, ktorý Vás automaticky posúva o úroveň vyššie.

 tri úrovne Program kurzu so sebou nesie vhodnejšie odstupňovanie troch úrovní osvojovania znalostí a zručností tak, aby ponúkali zodpovedajúce riešenia pre rôzne skupiny účastníkov kurzu. Každá úroveň je samostatná.

... sloboda vo výbere.
Tri úrovne + konzultácie.