Účtovníctvo ako súčasť eKancelárie, alebo samostatne ako služba.
Spracujeme Vám papiere, urobíme účtovníctvo a poskytneme konzultácie.
Účtovníctvo zoptimalizujeme. Najlepšie predom.
Priebežne usmerníme Vaše kroky, naplánujeme dane.
Využívame technológie a vlastný inteligentný sofware, preto môžme byť rýchly a veľmi efektívni.
Vďaka tomu máme nízke ceny. TU.

Minimálne mesačné náklady.
Kompletný servis.
Voľnosť.

       

technológie + know how = nízka cena