Platíte za doklad, nie za položku, podľa tabuľky jednoducho a zrozumiteľne.

Základný cenník – mesačný paušál:

Počet dokladov /ks -25 -60 -100 nad 100 individuálne
Cena v € /paušál bez DPH 30 € 60 € 80 € max. 0,70 € á doklad

Cenník platí pre zmluvných partnerov. Pri jednorazových kontraktoch sa využíva ako základ pre jednotkové ceny.
Cena je za doklad/ bloček/ pohyb v banke/ stranu bez ohľadu na počet položiek na doklade.

Ostatné služby:

Výkazy (akýkoľvek výkaz okrem Daňového priznania) 19 €/ ks
Mzdy (pri zmene výpočtu, inak 0€) 5 €/ ks
Daňové priznanie (vrátane príloh) 100 €
Konzultácie (mimo predplatených služieb) 50 €/ hodina
 
.... pretože rozdiel je v technológii .... a to je základ nášho úspechu
 
•Čokoľvek robíme: robíme jednoducho a rýchlo a hlavne ihneď.