•Nezávislý národný operátor, Poskytovateľ dátovej kapacity, pokračovateľ Memorexu
–Cez  prenajatú optickú infraštruktúru, prenosové kapacity a súvisiace služby, internet, ...
•Nezávislá alternatívna infraštruktúra na Slovensku
–Bratislava, Prievidza, Nitra, Vráble, Trnava, Banská Bystrica, Košice, Žilina, ...  a mestá medzi nimi
•Dohľad nad službami 24/7 , SLA až do 99,95%
–Dohľad zabezpečujú poskytovatelia infraštruktúry: Orange, GTS, Telecom
•Expanzia do cloudových služieb
–Dátové sklady, zdieľanie obsahu, kancelária ako služba, ... Kobe.com Cloud
 
•Najrýchlejšie zapojenie do prevádzky na trhu
•Jedinečné prepojenie medzi koncovými službami a Telco pre malé a stredné podniky
•Veľkoobchodný model, ISP získava príležitosť poskytovať vyspelé služby vlastným zákazníkom
•Našim dodávateľom a zákazníkom nekonkurujeme, spolupracujeme
 
•Dynamická cenotvorba
•Čokoľvek robíme: robíme to jednoducho a rýchlo.
•Najnižšie náklady nám umožňujú poskytovať vysoko konkurenčné ceny
•Neustále sa prispôsobujeme potrebám našich zákazníkov a trhu. dopýtajte ceny 

 

.... pretože rozdiel je v rýchlosti a cene .... a to je základ nášho úspechu