Naše zámery v Kobe.Com:
•Mestské Cloudy:    backupované lokálne dátové sklady, zdieľané servre, IT služby
•Národný Cloud:     infraštruktúra pre koncové službzy s lokálnymi ISP